5. Polder Het Grootslag

Polder Het Grootslag had oorspronkelijk een open en weids vaarlandschap. De ruilverkaveling (1985) leidde tot bebouwing in de leegte en was opmaat voor schaalvergroting die tot vandaag doorgaat: grote gespecialiseerde bedrijven werken op bouwvlakken van 4 of meer hectaren, in grote dichte gebouwen die nog het meest op bedrijvenloodsen lijken, zonder expressie zoals boerderijen die doorgaans wel hebben.

De ARO ziet, als een soort trendwatcher, een nieuwe opgave voor het landschap van de polder. Als de gewaardeerde openheid steeds meer wordt ingenomen, welk landschap is dan de opvolger van het ruilverkavelingslandschap? Bij deze schaalvergroting werkt het niet meer om elk bedrijf afzonderlijk te voorzien van landschappelijke inpassing; er ontstaat een opgave in de publieke ruimte. De ARO heeft de provincie geadviseerd deze opgave in een visie uit te werken, waarin een strategie voor individuele bedrijven wordt gekoppeld aan een strategie voor de publieke ruimte: maak een steviger landschappelijk ‘casco’, met middelen als wegbeplanting, verbreden van bermsloten en voormalige vaarsloten.

Rob van Leeuwen

Landschapsarchitect

Eigenaar Morgenster Landschap, gastdocent aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, lid diverse adviescommissies, zelfstandig publicist

Aandachtsgebieden: landschap, ruimtelijke kwaliteit, uitnodigingsplanologie, ruimte en taal

Polder Het Grootslag

Bekijk de video

Achtergrondinformatie

Landschap Plannen
Adviezen ARO