Colofon

Uitgave

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007 | 2001 DA Haarlem
Tel.: 023 514 43 11
www.noord-holland.nl
post@noord-holland.nl

Vormgeving website
.Comheroes
Jochem Laan, eindrealisatie

Films
Avalanche Film
Sander van Weert, camera en interviews
Siebe Meijer, geluid en mixage
Mark van Eden, edit en vormgeving

Teksten
Provincie Noord-Holland, Directie Beleid / Sector Ruimtelijke Inrichting
Bart Witteman
Hans van Helden (secretaris ARO), eindredactie

Communicatieadvies
Provincie Noord-Holland, Directie Middelen / Sector Communicatie
Soraya Rosa Saenz

Ondersteuning
Provincie Noord-Holland, Directie Beleid / Beleidsondersteuning
Astrid Smeding

Webmaster
Provincie Noord-Holland
Alexander van der Jagt

 

Links

Haarlem, mei 2016