3. Haarlemmermeerpolder

Je kunt je afvragen wat er in een hoog-dynamisch gebied als de Haarlemmermeer nog aan ruimtelijke kwaliteit te doen is. Het landschap lijkt ten onder te gaan aan de dynamiek van Schiphol, snelwegen, spoor en verstedelijking.

Toch is in die hoog-dynamische omgeving van de Haarlemmermeer het landschap wel degelijk een belangrijk aspect om rekening mee te houden. In de eerste plaats is het in die dynamiek van belang zuinig om te springen met de kwaliteiten die er zijn en die kwaliteiten te behouden.

Daarnaast is het in de Haarlemmermeer interessant de kwaliteit van het landschap te gebruiken voor de verstedelijking, door de structuur te behouden en daar bij de verdere verstedelijking op voort te borduren. Op die manier krijgt de verkaveling van de droogmakerij als onderlegger van de verdere verstedelijking een nieuwe betekenis.

Jan Winsemius

Planeconoom

Mede-eigenaar van Bureau Middelkoop, docent op diverse opleidingen

Aandachtsgebieden: grondbeleid, planeconomie, ruimtelijke kwaliteit en de corporatiesector

Haarlemmermeerpolder

Bekijk de video

Achtergrondinformatie

Landschap Plannen
Adviezen ARO