1. Introductie

Met genoegen presenteren wij u het Jaarverslag 2015 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, de ARO. Deze vijfde editie is wederom een interactief magazine, een combinatie van film, beelden en tekst, dat de adviezen uit 2015 in een breder perspectief plaatst.

Met onze jaarverslagen willen wij niet alleen een samenvatting geven van de plannen waarover is geadviseerd, maar ook inzichtelijk maken welke trends in de ruimtelijke ontwikkeling achter die plannen te herkennen zijn. In de jaarverslagen van 2011 en 2012 gebeurde dat door middel van een publicatie. Het jaarverslag 2013 bestond uit een film. Met het jaarverslag 2014 hebben we de eerste terugblik in de vorm van een online magazine uitgebracht.

In het nu voorliggende jaarverslag bespreken wij, naast een overzicht van de uitgebrachte adviezen, de plannen op basis van de landschappen van Noord-Holland. De landschapstypen van de provincie, zoals die ook worden beschreven in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie hebben te maken met uiteenlopende vormen van economische en ruimtelijke dynamiek. Op locatie, in het betreffende landschap waar de ARO advies heeft uitgebracht over een of meerdere plannen, geven de ARO-leden in een korte film tekst en uitleg over het gebied en de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden. Hiermee wordt een levendig inzicht gegeven in de wijze waarop de ARO in de praktijk adviseert.

Lees- en kijkwijzer Analyse ARO-adviezen 2015 Meer over de ARO